Utleie av næringseiendom

Solo Næring er et profesjonelt utleieselskap for næring. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av næring innenfor forsvarlige økonomiske rammer.